IBELLA

169 tekstów – auto­rem jest IBEL­LA.

Bie­rzesz od życia pełny­mi garściami, aż przychodzi dzień,
w którym mu­sisz ot­worzyć dłonie
...oby nig­dy nie były puste... 

myśl
zebrała 217 fiszek • 13 lutego 2011, 08:04

Są dni znaczo­ne rdzą blizn zdar­tych ko­lan, gdy myślisz, że na­wet mod­litwa to tyl­ko pus­te słowa. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 7 lutego 2011, 19:42

Uczuć uwol­nionych z ser­ca nie tak łat­wo zatrzymać. 

myśl
zebrała 187 fiszek • 1 lutego 2011, 18:19

Wieczór we dwoje ...

Po tak wspa­niałym dniu byłam w szam­pańskim nas­tro­ju, tyl­ko żyć i być, jak ma­wia mo­ja ko­leżan­ka. Czułam się jak dziec­ko, które wróciło z wakacji.
Ra­nek przy­witał mnie deszczową po­godą, strasznie lało, po wczorajszym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 stycznia 2011, 09:57

Cza­sami jed­na chwi­la we­ryfi­kuje przy­jaźń ...
i wte­dy oka­zuje się, że "całe życie" to za mało
żeby poz­nać praw­dzi­we ob­licze "przy­jaciela" ... 

myśl
zebrała 189 fiszek • 26 stycznia 2011, 14:28

Cza­sami jed­na sy­tuac­ja po­wodu­je la­winę zdarzeń,
które niczym kos­tki do­mina burzą naszą małą stabilizację...
i już żad­na siła nie cof­nie tej pier­wszej wpra­wionej w ruch... 

myśl
zebrała 136 fiszek • 23 stycznia 2011, 14:08

Życie nie da Ci prze­wagi, a cza­sami wys­tar­czy tyl­ko jed­na sekunda... 

myśl
zebrała 148 fiszek • 15 stycznia 2011, 13:50

Ciężko prze­baczyć, gdy pięść za­ciśnięta ... 

myśl dnia z 18 sierpnia 2012 roku
zebrała 204 fiszki • 9 stycznia 2011, 09:34

W dzi­siej­szych cza­sach po­mimo lep­szych dróg
i całej tej no­woczes­ności
co­raz częściej nie wy­rabiamy na zakrętach życia... 

myśl
zebrała 197 fiszek • 5 grudnia 2010, 12:37

Mówisz, że praw­da jest jak diament...
A kiedy Ci wy­god­nie to do­dajesz, że nies­te­ty szlif, nie ten,
lub, że ry­sa może się pojawić... 

myśl
zebrała 158 fiszek • 4 grudnia 2010, 19:32
IBELLA

ZAGADKA dla świata, cały świat dla BLISKICH ... ... WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich zabronione."Nadejdą noce, gdy o dniach krwawym atramentem pisanych wyblakłe kalendarze poświadczą..."http://huaquero.cytaty.info ~Huaquero ©"Gdy już widzę, że nie ma szans na obronę, to zostaje kij i biały kawałek materiału... materiał na rany, kij do walki." http://scyzoryk1.cytaty.info ~Scyzoryk! © ... "Można odejść na zawsze, by stale być blisko." - ks.Jan Twardowski

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 listopada 2018, 15:44IBELLA sko­men­to­wał tek­st Wolność jest praw­dzi­wa gdy [...]